ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ไม่ใช่คนที่ใช่ OST. รูปทอง - ETC.

Jul 18, 2018 | ดู 863 ครั้ง
หนึ่งคนทำทุกอย่าง
ก็ยอมได้ทุกอย่าง
แต่ไม่มีใครต้องการสักคน

อีกคนคือทุกอย่าง
เกิดเป็นคนสำคัญ
ช่างง่ายดายอะไรอย่างนั้น
ไม่ต้องทำสิ่งใด

ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหม
ที่ได้แค่นี้

ไอ้เราไม่ใช่คน ที่ใช่
ที่สุดก็ต้องไป ใช่หรือเปล่า
ยังเฝ้าถามตัวเองอยู่
ที่ทำๆ อยู่ ไม่รู้เพื่ออะไร
ก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่
แหละจุดยืนฉันควร อยู่ตรงไหน
ต่อให้พยายามกี่ครั้ง หรือเท่าไร
ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ เสมอ

หนึ่งคนเป็นแค่เศษ
ส่วนเกินในสายตา
แค่อยากเป็นคนที่พอมีค่า
บ้างได้ไหม

ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหม
ที่ได้แค่นี้


ไอ้เราไม่ใช่คน ที่ใช่
ที่สุดก็ต้องไป ใช่หรือเปล่า
ยังเฝ้าถามตัวเองอยู่
ที่ทำๆ อยู่ ไม่รู้เพื่ออะไร
ก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่
แหละจุดยืนฉันควร อยู่ตรงไหน
ต่อให้พยายามกี่ครั้ง หรือเท่าไร
ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ เสมอ

ทุกสิ่งที่ฉันทำอยู่
ไม่มีความหมายเลยใช่ไหม
เพราะสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
มันไม่ใช่ เขา

เราไม่ใช่คน ที่ใช่
ที่สุดก็ต้องไป ใช่หรือเปล่า
ยังเฝ้าถามตัวเองอยู่
ที่ทำๆ อยู่ ไม่รู้เพื่ออะไร
ก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่
แหละจุดยืนฉันควร อยู่ตรงไหน
ต่อให้พยายามกี่ครั้ง หรือเท่าไร
ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ เสมอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

11 - 17 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. บอกตัวเอง / Room39

  2. อธิษฐาน / Prem

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. เหมือนในวันเก่า / Klear

  5. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com