ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

คำตอบอยู่ที่หัวใจ (เพลงประกอบซีรีส์ Sotus S The Series) - ต้น ธนษิต AF8

May 28, 2018 | ดู 1,250 ครั้ง
มันดีแค่ไหนที่เรานั้นได้รักกันได้ผูกพัน
และได้ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมาย
มันคือความรักที่ไม่หวังให้ใครเข้าใจ
มีเพียงแค่เราเท่านั้นจับมือเคียงข้างกัน

*ฉันไม่รู้ว่าเธอกลัวเธอกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า
ถึงไม่กล้าที่จะพูดว่าเรานั้นเป็นอะไรกัน

**คำตอบมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่หัวใจเรา
หลับตานึกถึงวันเก่า ว่ารักมันดีแค่ไหน
ปฏิเสธความจริงทำไม ก็ใจเรายังรักกันอยู่
ความลับที่กล้าจะพูดให้ใครได้รู้
ว่าเรารักกันมากแค่ไหน

ความจริงที่เราต่างก็รู้กันดีทุกอย่าง
ทุกครั้งที่เราสบตา ก็มีแต่ความรัก

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

11 - 17 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. บอกตัวเอง / Room39

  2. อธิษฐาน / Prem

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. เหมือนในวันเก่า / Klear

  5. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com