ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

คนที่ไม่ใช่ - O PAVEE [ Official MV ] - O-PAVEE

May 24, 2018 | ดู 2,954 ครั้ง
อาจจะเพราะเธอ ไม่ชอบดอกไม้
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบขนมที่ให้
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบเพลงที่ฉันร้อง
ไม่ชอบแหวนที่มอบให้ไป

ฉันเพิ่งเข้าใจความจริงบางอย่าง
ความจริงที่แสนจะทรมาน
ถ้าสิ่งที่มอบให้ จากคนที่ไม่ใช่
สุดท้ายก็เท่านั้น

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
คนที่เธอจะ ให้ความสำคัญ
แต่ไม่ใช่เรา ต้องเข้าใจ

แม้จะพยายามมากสักแค่ไหน
ฉันคงเป็นแค่ฝุ่น ไม่มีแม้ค่าใด
เมื่อคนที่ไม่ใช่ ก็ได้เท่านี้

อาจจะเป็นฉันเองที่ไม่เคยถาม
อาจจะเป็นฉันเองที่คิดว่าเธอมีใจ
อาจจะเป็นฉันเองที่ต้องเก็บไว้
ในความฝันแค่เพียงคนเดียว

ฉันได้เข้าใจความจริงบางอย่าง
ความจริงที่แสนจะทรมาน
ถ้าสิ่งที่มอบให้ จากคนที่ไม่ใช่
สุดท้ายก็เท่านั้น

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
(แม้จะพยายามสักแค่ไหน)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com