ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) - เอิ๊ต ภัทรวี

May 14, 2018 | ดู 3,134 ครั้ง
ปลายขอบฟ้าห่างไกล ฉันทำได้แค่มองดู
ต่อให้เดินเข้าไปเท่าไรก็ยังห่าง ไม่ว่านานเท่าไรก็ไม่ต่าง เหมือนเธอแหละฉัน
ที่ยิ่งเดินเข้าไปเท่าไรยิ่งไกลห่าง ดูเหมือนระยะทางที่มียังคงไกลเท่าเดิม

*ก็ไม่รู้..ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน อ่อนล้าไปทั้งหัวใจ...

**ถ้าวันหนึ่งฉันหายไป อยากรู้เหลือเกินว่าเธอนั้นจะรู้สึกบ้างไหม
เห็นฉันบ้างไหมในสายตา หรือฉันไม่เคยจะมีค่าอะไร
ถ้าหากว่าฉันหายไป จะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอรู้สึกว่าเสียใจ
ก็ไม่รู้ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหม
หรือว่าฉันนั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้แค่นี้แค่ตรงที่ไกลเท่าเดิม
(*,**)

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com