ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

รักโกรธ - Season Five

May 14, 2018 | ดู 4,798 ครั้ง
ลืมตามากับความผิดหวัง ตัวคนเดียวมันอย่างเดิมซ้ำๆ อยู่กับชีวิตที่กำลังพัง
โอ๊ยพัง(พูด)
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
โอ้กรรม (พูด)
อยู่อย่างนี้ โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานเท่าไร

*โอ้ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้
ความรัก...หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง...ได้ไหม

คนใดเราก็ไม่เคยรังแก คนใดเราก็ไม่เคยงอแง กลับอยู่อย่างนี้ไม่มีใครแคร์
อืม ไม่แฟร์ (พูด)
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
โอ้กรรม (พูด)
วนอย่างนี้โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานสักแค่ไหน
อยู่ตรงนี้ โดดเดี่ยวมันทั้งปี ฉันรออยู่ จะหนีหน้ากันทำไม

โอ้ ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้
ความรัก...หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง...ได้ไหม

-------
RAP เป็นธรรมดาของคนที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง แต่สำหรับฉันตอนนี้ ไม่รู้ว่ารักโกรธหรือว่ารักหลงทาง หาทางกลับมาไม่เจอ
คนอื่นเค้านอนด้วยกัน ลำพังแค่ฉัน ที่ยังนอนละเมอ
ทำไมคนบนฟ้า เห็นว่าฉันดูแข็งแรงนัก ถึงปล่อยตามยถา ให้ตกอับอาภัพความรัก
จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม ใครคนนั้น

วนอย่างนี้ โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานสักแค่ไหน อยู่ตรงนี้ โดดเดี่ยวมันทั้งปี ฉันรออยู่...จะหนีหน้ากันทำไม
*โอ้ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้
ความรัก...หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง...ได้ไหม

RAP เป็นธรรมดาของคนที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง
แต่สำหรับฉันตอนนี้ไม่รู้ว่ารักโกรธหรือว่ารักหลงทางหาทางกลับมาไม่เจอ คนอื่นเค้านอนด้วยกัน ลำพังแค่ฉันที่ยังนอนละเมอ
ทำไมคนบนฟ้าเห็นว่าฉันดูแข็งแรงนัก ถึงปล่อยตามยถาให้ตกอับอาภัพความรัก
จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม ใครคนนั้น

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com