ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

อย่าบอก - Atom ชนกันต์

Dec 15, 2017 | ดู 6,266 ครั้ง
ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้
เก็บคำพูดที่มีเหล่านั้นในใจ

ไม่ต้องพยายามแสดงว่าเธอเสียใจ ก็ได้
เก็บความรู้สึกที่มีไว้

เพราะ ที่เธอกำลังบอกฉัน ที่แสดงอาการเหล่านั้น
คือการบอกฉันว่าเธอต้องไป

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ
คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัน
อย่าเสียเวลาฟูมฟายแทนกัน
เธอยังมีเขารออยู่
คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ คือฉันไม่ใช่เธอ

แค่เธอเดินจากไปกับเขาเลย ก็ได้
บอกกับฉันคำเดียวว่าเธอจะไป
ไม่ต้องสาธยายว่ารู้สึกผิดแค่ไหน ก็ได้
มันไม่มีประโยชน์อะไร

เพราะ ที่เธอกำลังบอกฉัน ที่แสดงอาการเหล่านั้น
คือการบอกฉันว่าเธอต้องไป

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ
คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัน
อย่าเสียเวลาฟูมฟายแทนกัน
เธอยังมีเขารออยู่
คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ
คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัน
อย่าเสียเวลาฟูมฟายแทนกัน
เธอยังมีเขารออยู่
คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ คือฉันไม่ใช่เธอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com