ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

Will You Marry Me? - สิงโต นำโชค

Aug 01, 2018 | ดู 371 ครั้ง
ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
ที่เรามีกันอย่างนี้
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
ถ้าเราจะเดินต่อไป
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม

*
เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้

**
จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
เพราะเรามีกันใช่ไหม
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ

Repeat: *, **

(Bridge)

จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป

จะบอกคำว่า … รัก
เพียงเธอเท่า … นั้น
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

11 - 17 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. บอกตัวเอง / Room39

  2. อธิษฐาน / Prem

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. เหมือนในวันเก่า / Klear

  5. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com