ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

แค่เราไม่ได้รักกัน - INDIGO

Jul 06, 2018 | ดู 105 ครั้ง
แค่ไม่ตั้งใจในวันนั้น
แค่เป็นน้ำมันที่ลุกติดไฟเมื่อเชื้อมันอยู่ใกล้
แค่ช่วงอารมณ์เผลอใจไม่ได้คิดอะไรไปมากมาย

แค่คนสองคนที่เหงา
แค่คนรักกันชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆ
แค่เมื่อลืมตาขึ้นมากลายเป็นฝันเธอก็ไป


*ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึงเหลือเกิน
เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม

**แค่เราไม่ได้รักกัน
แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว
แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า
แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง

อยากกอดให้นานกว่านี้
อยากมีวิธีที่ฉันบอกเธอว่ายังรักเท่าไร

ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอใจเพราะฉันคิดอะไรไปมากมาย

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

14 - 20 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. รักโกรธ / Season Five

  2. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  3. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  4. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com