ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

Shotgun - GEORGE EZRA

Jul 06, 2018 | ดู 722 ครั้ง
Home grown alligator, see you later
Gotta hit the road, gotta hit the road
Something changed in the atmosphere
Architecture unfamiliar
I could get used to this

จระเข้เลี้ยงในบ้าน ลาก่อนนะ
จะต้องออกเดินทางแล้ว
บางสิ่งเปลี่ยนไปในบรรยากาศ
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่คุ้นเคย
เดี๋ยวฉันก็ชินกับมันได้

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you'll see what I mean
There's a mountaintop that I'm dreaming of
If you need me you know where I'll be

เวลาผ่านเลยไปเป็นสีเขียวและเหลือง
อยู่กับฉันสิ และเธอก็จะเห็นเองว่ามันหมายความว่ายังไง
มียอดเขาที่ฉันเฝ้าฝันถึงอยู่
หากเธอต้องการฉัน ก็รู้นะว่าจะหาฉันได้จากไหน

I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone

ฉันจะนั่งรถข้างคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน
ฉันจะนั่งรถข้างคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน

The South of the Equator, navigator
Gotta hit the road, gotta hit the road
Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, Lager tops
I could get used to this

ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร เครื่องนำทาง
ต้องออกเดินทางแล้ว
ดำดิ่งลงใต้ทะเลตลอดเวลา สาวๆในบิกินี่ เบียร์ลาเกอร์
เดี๋ยวฉันก็ชินได้

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you'll see what I mean
There's a mountaintop that I'm dreaming of
If you need me you know where I'll be

เวลาผ่านเลยไปเป็นสีเขียวและเหลือง
อยู่กับฉันสิ และเธอก็จะเห็นเองว่ามันหมายความว่ายังไง
มียอดเขาที่ฉันเฝ้าฝันถึงอยู่
หากเธอต้องการฉัน ก็รู้นะว่าจะหาฉันได้จากไหน

I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone

ฉันจะนั่งรถข้างคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน
ฉันจะนั่งรถข้างคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน

We got two in the front
Two in the back
Sailing along
And we don't look back

เรามีสองคนนั่งหน้า
สองคนนั่งหลัง
ล่องลอยไปด้วยกัน
แล้วไม่มองย้อนกลับไปเลย

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you'll see what I mean
There's a mountaintop that I'm dreaming of
If you need me you know where I'll be

เวลาผ่านเลยไปเป็นสีเขียวและเหลือง
อยู่กับฉันสิ และเธอก็จะเห็นเองว่ามันหมายความว่ายังไง
มียอดเขาที่ฉันเฝ้าฝันถึงอยู่
หากเธอต้องการฉัน ก็รู้นะว่าจะหาฉันได้จากไหน

I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone
I'll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like I'm someone

ฉันจะนั่งรถฝั่งตรงข้ามคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน
ฉันจะนั่งรถฝั่งตรงข้ามคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน
ฉันจะนั่งรถฝั่งตรงข้ามคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน
ฉันจะนั่งรถฝั่งตรงข้ามคนขับภายใต้ดวงตะวันร้อนๆ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครสักคน

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

14 - 20 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. รักโกรธ / Season Five

  2. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  3. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  4. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com