ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ฉันคือใคร [Lyric Video] - อ๊อฟ TEMPO-PO

May 30, 2018 | ดู 679 ครั้ง
ฉันคือใคร ในหัวใจเธอ
ที่เห็นคือเธอ ไม่เคยจะลืมคนเก่า
เรื่องของเรา ใช่รักหรือเปล่า
หรือแก้เหงาเท่านั้น

จะมีวันไหนที่เธอจะลืมเขาไป
เคยลองทำไหมหรือไม่อยากลืม

เธออยู่กับฉันก็เพียงแค่ตัว แต่ว่าหัวใจ
เธอยกไว้ให้กับเขา ไม่มีฉันเลย
มันมีแค่ฉันที่รู้สึก มีแต่ฉันที่รักเธอ เพียงฝ่ายเดียว
มันจะมีสักนาที มีสักวัน ที่ตัวเธอรักกัน
ไม่คิดถึงใครคนอื่น ไม่เห็นฉันเป็นคนอื่น
และเห็นฉันเป็นคนหนึ่ง ที่มันมีค่ากับเธอ

ฉันรออยู่ ไม่รู้เมื่อไหร่
แม้ในใจเจ็บปวดก็ยังเฝ้ารอ
แม้ความจริง ฉันควรพอ
ฉันยังรอต่อไป

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com