ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

MEAN - ตัวเเถม | Extra [Official MV] - MEAN

May 24, 2018 | ดู 664 ครั้ง
ฉันเป็นอะไรในสายตาเธอ
ไม่สำคัญ แค่วันนี้ฉันได้ใกล้เธอ

รู้ตัวเสมอ ฉันไม่คู่ควร
แค่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ ก็ดีเท่าไหร่

*ก็ยอมรับและก็เข้าใจ ฉันพร้อมจะเฝ้ารอ
แม้เธอไม่ต้องการ แต่อยากขอ

**ช่วยเก็บฉันไว้ก่อนจะได้ไหม
อย่างน้อยคิดว่าฉันเป็นแค่เพียงตัวแถม
ที่ไม่ต้องสำคัญก็ได้
(ให้ฉันเป็นตัวแถมที่ไม่ต้องสำคัญ)
ยอมเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงและมองเห็น
ฉันขอเป็นเพียงแค่เท่านี้
รู้ว่าคงไม่มีโอกาส
แต่ขอให้ฉันได้รักเธอจะได้ไหม

แม้เธอไปรักใครสักคนหนึ่ง
ฉันก็ยัง อยู่ตรงนี้ หวังดีเรื่อยไป

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

11 - 17 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. บอกตัวเอง / Room39

  2. อธิษฐาน / Prem

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. เหมือนในวันเก่า / Klear

  5. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com