ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

อยากให้รู้ว่ารักเธอ - SoundCream

May 21, 2018 | ดู 333 ครั้ง
(มีมี่) Oh Oh Na Na Ha Ha෥
(All) จึด จือ จือ ดึด จือ ดือ...

(ลูกแก้ว) ต่อให้ฝนแรง แรง ก็ไม่หวั่นไหว
ต่อให้ฟ้าทลายจะไม่ท้อ
แผ่นดินไหวยังไงก็จะรอ
จะไม่ท้อไม่มีวันเปลี่ยนใจ

(มีมี่) บอกกับฉัน คำเดียวว่าต้องการพบ
จะไปหา ไปเจอในไม่ช้า
จะข้ามน้ำ ลุยไฟเดินบุกป่า
จะไม่เสียเวลาจะรีบไป

(ลิตา) สุดชีวิตก็มีเพียงแต่เธอนั้น
(All) มีเพียงแต่เธอนั้น
(ลิตา) มีแค่เธอจนเต็มหัวใจ
(All) เต็มหัวใจ
(All) จะไม่ทิ้งเธอไป ไม่ว่าวันใดจะเป็นคนเดิม

(All) อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ามากมาย
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร ที่พอจะทดแทน
อยากให้รู้ว่ารักเธอ

(ลิตา) หากว่าน้ำทะเล เริ่มจะเหือดหาย
(All) เริ่มจะเหือดหาย
(ลิตา) และใบไม้ จะกลายจะเปลี่ยนสี
(All) จะเปลี่ยนสี
(ลิตา) จากวันนี้จะนานเป็นปี ปี
(All) ปี ปี ปี ปี
(ลิตา) ก็จะขอยืนยันไม่เปลี่ยนใจ

(มีมี่) สุดชีวิตก็มีเพียงแต่เธอนั้น
มีแค่เธอจนเต็มหัวใจ
(All) จะไม่ทิ้งเธอไป ไม่ว่าวันใดจะเป็นคนเดิม

(All) อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ามากมาย
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร ที่พอจะทดแทน
อยากให้รู้ว่ารักเธอ

(มีมี่) ไม่ได้พูดเอาใจ ไม่ได้พูดเพื่อเรียกร้อง
เพื่อให้เธอนั้นสนใจ
(All) ที่ฉันกล้ายืนยัน เพราะฉันพูด ทุกทุกอย่าง
ต่างออกมาจากใจ

(ลูกแก้ว) Oh Oh Yeah Yeah
(มีมี่) Na Na Na Ha
(All) จึด จือ จือ ดึด จือ ดือ...

(All) อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ามากมาย
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร ที่พอจะทดแทน
อยากให้รู้ว่ารักเธอ

(All) อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ามากมาย
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร ที่พอจะทดแทน
อยากให้รู้ว่ารักเธอ

(All) อยากให้รู้ว่ารักเธอ อยากให้รู้ว่ามากมาย
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร ที่พอจะทดแทน
อยากให้รู้ว่ารักเธอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com