ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

แปม ศิรภัสรา มาฝากซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกกับเพลง ไม่ทัน

Apr 18, 2018 | ดู 1,448 ครั้ง
'แปม ศิรภัสรา' หรือ 'แปม ไกอา' ฝากซิงเกิลเดี่ยวแรงกับเพลง 'ไม่ทัน' เป็นแนวเพลง โซล-อาร์แอนด์บี เนื้อหาเพลงนี้เล่าถึงความรักกับคนใกล้ชิดนั้นคือเพื่อน เล่าถึงความรู้สึกที่ต้องการจะบอกเขา แต่ก็เก็บไว้ในใจมาตลอด แต่พอวันนึงเขามีใครสักคนแล้ว มันก็กลายเป็นว่าเราบอกเขา 'ไม่ทัน'

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ : http://virginhitz.becteroradio.com/sketch-photo/10324

CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com