ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ฝัง(ใน)ใจ - ETC.

Feb 09, 2018 | ดู 2,635 ครั้ง
ก็ยังคงยิ้มและคงทักทาย และพูดคุยเหมือนฉันคนเดิม
ก็ยังคงเหมือนทุกวันเรื่อยมา ไม่ผิดสังเกต

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ

ออกไปดูหนังและนั่งฟังเพลง และนัดเจอกับเพื่อนเหมือนเก่า
แต่ไม่มีใครเห็นข้างในหัวใจ ว่ามันว่างเปล่า

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่เสมอ

เรื่องเธอยังฝัง ฝังในหัวใจ
สุดท้ายก็เหลือเพียงฉันเผชิญกับความทรงจำ...โอ้ว...
เหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
และทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

4 - 10 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  2. บอกตัวเอง / Room39

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. อธิษฐาน / Prem

  5. เหมือนในวันเก่า / Klear

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com