ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น (Pause) - เอิ๊ต ภัทรวี

Dec 18, 2017 | ดู 995 ครั้ง
มองหยาดฝนที่โปรยลงมา ทำให้นึกถึงช่วงเวลา
ที่เรานั่งมองมันด้วยกัน
ไหล่ที่ฉันซบลงเบาๆ กอดที่เหมือนว่ามีเพียงเรา
ทุกสัมผัสยังชัดเจน

หยิบเอาเสื้อที่เธอเคยใส่ กลิ่นที่คุ้นไม่เคยจางไป
ยังเหมือนเธออยู่ด้วยกัน
นานแค่ไหนไม่เคยจะเก่า จากวันนี้แม้คำว่าเรา
จะเหลือแค่เพียงตัวฉันเอง

ความคิดถึงของฉัน มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น
จะนานแค่ไหน ยังเป็นเธอกับฉัน

ขอหยุดอยู่ตรงนี้ ไม่พาหัวใจฉันออกไปไหน
จะหยุดอยู่ตรงนี้ รู้ดี ว่าเธอ ไม่เคยไปไหนไกล
สุขเพียงพอแล้วหัวใจ อยู่ที่ตรงนี้ของเรา

ภาพเคลื่อนไหวของวันเดิมๆ ยังคงหมุนรอบฉันคนเดิม
ยังไม่เคยเปลี่ยนไป
ยังไม่พร้อมรับวันใหม่ๆ ยังไม่อาจยอมให้ใคร
เข้ามาในที่ที่เป็นของเธอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

11 - 17 August 2018
ดูอันดับอื่น
  1. บอกตัวเอง / Room39

  2. อธิษฐาน / Prem

  3. แอบบอกรัก / เจ้านาย

  4. เหมือนในวันเก่า / Klear

  5. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com