ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม - DAX ROCK RIDER

Oct 12, 2017 | ดู 2,186 ครั้ง
คนที่ไร้หนทาง ชีวิตมืดมนทุกอย่าง
กับคำว่ารัก จะไปหวังอะไร ก็ใครจะมาใส่ใจ
แค่คนที่ไร้ตัวตน ถนนให้เริ่มต้นใหม่
ก็มองไม่เห็นทาง ที่ฉันจะก้าวไป ไม่เหลืออะไรจริงๆ
ดั่งคนหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา

ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

คนที่เขาดีพอ ที่ควรคู่เธอทุกอย่าง
เธอยังไม่สนกลับมาเห็นใจเคียงข้าง มาร่วมทางกับฉัน
เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา

ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีผู้ใด
จากนี้ทุกลมหายใจ อยากจะใช้ เดินไปพร้อมเธอ
ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

และเธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com