ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ที่ส่วนตัว - เบนซ์ จิรโรจน์

Sep 07, 2017 | ดู 4,313 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่เราได้แยกทางมาวันนี้
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
พยายามจะเริ่มใหม่
แต่หัวใจไม่พร้อมที่จะเดินต่อไป
ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรที่ทำให้เรา
ต้องแยกทางแต่อีกนานไหม
กว่าใจของฉันจะเริ่มใหม่
ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจยังมีแค่เธอ
อยากจะกลับไปหาเธอ
แต่ก็รู้ดีว่าระหว่างเราคืออะไร
ทำได้เพียงแค่เท่านี้
ให้เรื่องราวที่มีเลือนไปช้าๆ
ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรที่ทำให้เรา
ต้องแยกทางแต่อีกนานไหม
กว่าใจของฉันจะเริ่มใหม่
ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจยังเป็นของเธอ
เพราะมีเธออยู่ในนั้นยังคงมีเธอในฝัน
ไม่อาจลบเลือนเธอได้เลย
ไม่อาจมีใครได้เลย
เธอยังอยู่ในนั้น
แม้จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝัน
ฉันไม่อาจเริ่มใหม่กับใคร
เพราะหัวใจเลือกจะจำแค่เธอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com