ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

พัง..(ลำพัง) - Getsunova

Aug 25, 2017 | ดู 6,269 ครั้ง
ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม
ความรักที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนเก่า
เพราะอะไร
ทำไมคำพูดที่แทนความห่วงใย
กลับในวันนี้ได้ยินแต่ความเงียบงัน

ทำทุกทาง ยอมทำทุกวิธี
เพื่อจะเปลี่ยนใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
แต่เหมือนยิ่งทำ เธอนั้นยิ่งไกลออกไป

พังหมดแล้วใช่ไหม รักที่เคยมีความหมาย
พังหมดแล้วใช่ไหม รักที่สัญญาจะเก็บไว้
ต่อจากนี้หรือเวลา ของฉันที่หมดหวัง
ต้องทำใจ
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลงไป
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลำพัง

เธอลืมไปแล้วใช่ไหมที่บอกกัน
ความฝันที่เราวาดไว้ครั้งในวันเก่า
ว่าสองเรา
จะเดินเคียงคู่กันไปตลอดกาล
สุดท้ายวันนี้ คงเหลือเพียงความว่างเปล่า

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com