ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

DJ DO EP 24 : HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23)! หน้าฝนนี้... พบกับ THE TOYS เจ้าของเพลงฮิต หน้า

Aug 21, 2017 | ดู 1,009 ครั้ง
มาแว้ววว!! HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23)! สำหรับเทปนี้ ขอต้อนรับ... เด็กผู้ชายวัยขบเผาะ นมเพิ่งจะแตกพาน?? เอ๊ะ? ใบ้แบบนี้ จะทายถูกกันไหมเล่า ดีเจบอย! แต่ถ้าใบ้ว่า เป็นเจ้าของเพลงฮิต 'หน้าหนาวที่แล้ว' และ 'ก่อนฤดูฝน' จะต้องเดาถูกกันแน่ๆ ว่าเขาเป็นใคร? และแน่นอนว่าเขาก็คือ... THE TOYS นั่นเอง!!

ฮิตซ์คาราโอเกะเทปนี้ จะสนุก จะฮา จะไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหน ไปชมกันเลย!

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com