ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

คนละชั้น[MV] - เจ้านาย

Jul 19, 2017 | ดู 5,733 ครั้ง
นั่งมองดูตัวเราเอง
นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
ฟังแต่เพลงคนข้างล่างทุกวัน

ได้แต่แหงนมองไปวันๆ
ก็รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
ที่เธอนั้นจะมองเห็นกันสักที

เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่
อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน
แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ

ก็เรานั้นมันคนละชั้น
จะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้นอยู่คนละชั้น
ได้แต่แหงนมองขึ้นไป

ทำได้แค่เพียงนั่งฝัน
ว่าเธอจะมองคนอย่างฉัน
และคิดไปไกลว่าสักวัน
ที่สองเราได้รักกัน

แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง
เพราะความจริงเธอนะอยู่บนนั้น
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้
อยากขอให้มีแค่สักวัน
ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
และฝันก็คงได้กลายเป็นจริง

เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่
อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน
แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ

ก็เรานั้นมันคนละชั้น
จะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้นอยู่คนละชั้น
ได้แต่แหงนมองขึ้นไป

อยู่ตรงนั้นเธอ Have Fun หรือเปล่า
หรือที่จริงแล้วมันเงียบเหงาว่างเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นลดลงมา
ลดชั้นลงมาอยู่ใกล้กันสักที

ก็เรานั้นมันคนละชั้น
จะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้นอยู่คนละชั้น
ได้แต่แหงนมองขึ้นไป

ก็เรานั้นมันคนละชั้น
จะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้นอยู่คนละชั้น
ได้แต่แหงนมองขึ้นไป

ให้เธออยู่บนนั้น
ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น
ก็ทำได้แค่ฝัน
ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น

ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น
อยากให้เธอมองมาสักที

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com