ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

แค่เธอที่ต้องการ[MV] - Prem

Jul 19, 2017 | ดู 6,256 ครั้ง
ทุกเมฆฝนที่ผ่านมา
ทุกคืนที่ลมหนาวพัดโชยผ่านไป
ยิ่งคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
เหมือนว่าเข็มนาฬิกามันหยุดเคลื่อนไหว
เมื่อเธอจากไป แต่ทั้งหัวใจยังอยู่ที่เดิม

ฉันยังคงติดอยู่กับภาพเก่า
ภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพัน

กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง
ให้กลับมารักกัน
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ
ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ

ทรมานสักเท่าไร
คนอยู่ตรงนี้จะหันไปทางไหน
ก็ยังเห็นเพียงเงาของเธอ
ฉันยังคงติดอยู่กับภาพเก่า
ภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพัน

กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง
ให้กลับมารักกัน
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ
ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ

ขอแค่เธอ กลับมาเป็นคนเดิมได้ไหม
อย่างในวันนั้นเหมือนเคย
อ้อนวอนเธอกลับมา
โปรดมั่นใจ จะรักเธอ ฉันสัญญา

กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง
ให้กลับมารักกัน
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ
ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ

ไม่มีเธอแล้ว อยู่ในวันนี้
มีไว้แค่ให้เธอ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com