ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

รอเธอเสียใจ[MV] - ลิปตา

Jul 07, 2017 | ดู 6,360 ครั้ง
ได้อ่านข้อความที่เขียนมา
ได้เจอกับเธอพร้อมน้ำตา
ฉันเองไม่รู้ว่า จะถามเธอดีไหม
เรื่องเขาอีกแล้วใช่ไหมเธอ
เรื่องเดิมที่เธอต้องพบต้องเจอทุกวัน
ต้องเจ็บซ้ำ ๆ ไม่รู้จะพูดอะไร

เพราะฉัน เป็นได้แค่คนรับฟัง
ไอ้คนอย่างฉันจะมีสิทธิ์พูดอะไร
และแม้ รักเธอจนเต็มหัวใจ
แต่ถ้าเขายังอยู่ ฉันนั้นคงทำได้แต่

ได้แต่รอให้เธอเลิกกับเขา รอให้เธอต้องเสียใจ
รอให้เธอถูกทำร้าย รอให้เขาไม่ดูแลเธอ
รอคอยวันนั้น ฉันเอง ฉันเชื่อว่าทำได้ดีกว่าเขา
คนอย่างเขามีค่าอะไรคู่ควรไหม ที่เธอต้องเสียใจ

ยังมีสิ่งหนึ่งที่คาใจ ถ้าวันหนึ่งเธอกับเขาเลิกรากันไป
ฉันควรทำยังไง และฉันนั้นพอจะมีสิทธิ์ไหม

ก็เป็นได้แค่คนรับฟัง
ไอ้คนอย่างฉันจะมีสิทธิ์พูดอะไร
และแม้ รักเธอจนเต็มหัวใจ
แต่ถ้าเขายังอยู่ ฉันนั้นคงทำได้แต่

ได้แต่รอให้เธอเลิกกับเขา รอให้เธอต้องเสียใจ
รอให้เธอถูกทำร้าย รอให้เขาไม่ดูแลเธอ
รอคอยวันนั้น ฉันเอง ฉันเชื่อว่าทำได้ดีกว่าเขา
คนอย่างเขามีค่าอะไรคู่ควรไหม ที่เธอต้องเสียใจ

ฉันรอให้เธอเสียใจ เพราะถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่
มันจะเป็นเวลาของเรา

ได้แต่รอให้เธอเลิกกับเขา รอให้เธอต้องเสียใจ
รอให้เธอถูกทำร้าย รอให้เขาไม่ดูแลเธอ
รอคอยวันนั้น ฉันเอง ฉันเชื่อว่าทำได้ดีกว่าเขา
คนอย่างเขามีค่าอะไรคู่ควรไหม ที่เธอต้องเสียใจ

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

7 - 13 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  2. รักโกรธ / Season Five

  3. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  4. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com