ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

โปรเจ็คท์ What Men Want ส่งสองซิงเกิ้ลเพลงใหม่ ฝากแฟนๆ 95 5 Virgin HitZ

Jun 27, 2017 | ดู 2,694 ครั้ง
What Men Want คือโปรเจคที่นำเสนอมุมมอง เรื่องราวของผู้ชายผ่านเสียงเพลง โดยจะถ่ายถอดผ่านศิลปินใหม่จาก Mellow Me ที่มีเสน่ห์และความสามารถรอบด้าน
ทั้ง ต๊ะ ปฐวี ในเพลง "ขอฟ้า" , ฟลุ้ก ณัฐธัญ ในเพลง "น็อค" และ โจ ศิลป์กวี ในเพลง "ไม่มีฉันแล้ว" ที่จะทำให้ทุกคนที่ได้รับชมและรับฟัง ได้รู้มุมมองต่างๆของผู้ชาย ทั้งในด้านของ ความรัก ความปราณนา ความคิด ความรู้สึก และความเสียใจ ที่จะสะท้อนให้ทุกคน ทุกเพศ ได้รู้ถึงทัศนคติต่อผู้ชายที่มีความรัก

CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com