ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

เหตุผลที่ยังหายใจ Feat. ตุ๊กตา จมาพร - แทน LIPTA

May 11, 2017 | ดู 1,764 ครั้ง
ทุกคืนที่มองออกไป
ไปยังแสงหมู่ดาว
ทุกคราวก็ยังสงสัย
ว่าเธอเป็นยังไง
เนิ่นนานไม่รู้เท่าไร
ที่ไม่ได้พบหน้า
ตั้งแต่ครานั้น
ที่เธอนั้นเดินจากกันไป

โลกนี้ยังคงหมุน
ต่างกับฉันที่ยืนที่เดิม
ไม่เคยได้จากไปไหน
ไม่ว่านานสักเท่าไร

ยังคิดถึงเธอ
ทุกครั้งที่มองบนฟ้า
อยากให้เธอกลับมา
ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิม
ยังรักแค่เธอ
ไม่ว่านานแค่ไหน
เหตุผลเดียวที่ยังหายใจ
คือรอวันที่เรานั้น
กลับมาพบกัน

ข้อความ
แม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วกี่ปี
อ่านดูก็ยิ้มทุกที
แม้มาพร้อมน้ำตา
รูปถ่ายของเธอฉันยังคง
เก็บเอาไว้อย่างดี
เพราะคือสิ่งสุดท้าย
ที่ยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนไป

โลกนี้ยังคงหมุน
ต่างกับฉันที่ยืนที่เดิม
ไม่เคยได้จากไปไหน
และไม่ว่านานสักเท่าไร

ยังคิดถึงเธอ
ทุกครั้งที่มองบนฟ้า
อยากให้เธอกลับมา
ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิม
ยังรักแค่เธอ
และไม่ว่านานแค่ไหน
เหตุผลเดียวที่ยังหายใจ
คือรอวันที่เรานั้น
กลับมาพบกัน

และต่อให้นานเท่าไร
ยังรอที่เดิม
วันที่ฟ้าจะพาเรา
สองให้กลับมารักกัน

ยังคิดถึงเธอ
ทุกครั้งที่มองบนฟ้า
แค่อยากให้เธอกลับมา
ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิม
ยังรักแค่เธอ
และไม่ว่านานแค่ไหน
เหตุผลเดียวที่ยังหายใจ
คือรอวันที่ได้พบกัน
คือรอวันเธอกลับมาหา
ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

14 - 20 April 2018
ดูอันดับอื่น
  1. 04:00 / THE TOYS

  2. เธอเปลี่ยนไป / บอย PEACEMAKER

  3. ทรมานตัวเอง / เบล สุพล พัวศิริรักษ์

  4. ชีวิตเดี่ยว X GETSUNOVA / เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย

  5. Good Morning Teacher / อะตอม ชนกันต์

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com