ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

นางสาวไทย - Season Five

Dec 20, 2016 | ดู 5,461 ครั้ง
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
สังกัด: Me Records

คือความพอดีที่มี เพียงเธอคนเดียวได้ครอบครอง
ฉันมองเห็นความสวยงาม
ทั้งในจิตใจ และนอกกาย ว่าเธอมียิ่งกว่าใคร

เธอทำอะไรเธอรู้ทุกอย่าง เสน่ห์ควรอยู่ตรงไหน เมื่อไหร่
เธอพูดอะไรก็เหมือนทุกอย่าง ฟังดีอิ่มเอมไปทั้งใจ

ไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
คนบนฟ้า ฉันจะไม่รอเหมือนเคย
เพราะฉันมี เธอที่ดีพออยู่ตรงนี้
ไม่มีเหตุผล ที่ใครจะมองผ่านเธอไปได้เลย
แค่เธอยิ้ม อะไรที่มันดูเฉย ๆ ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ก็เพราะเธอคนเดียว ไม่ใช่ใคร

จะยืนจะเดิน ท่าท่างเธอทำอะไรดั่งร่ายมนต์
ฉันทนฝืนความสวยงาม
ที่มาจากเธอไม่ได้เลย ต่อให้ใครก็หวั่นไหว

เธอทำอะไรเธอรู้ทุกอย่าง เสน่ห์ควรอยู่ตรงไหน เมื่อไหร่
เธอพูดอะไรก็เหมือนทุกอย่าง ฟังดีอิ่มเอมไปทั้งใจ

ไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
คนบนฟ้า ฉันจะไม่รอเหมือนเคย
เพราะฉันมี เธอที่ดีพออยู่ตรงนี้
ไม่มีเหตุผล ที่ใครจะมองผ่านเธอไปได้เลย
แค่เธอยิ้ม อะไรที่มันดูเฉย ๆ ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ก็เพราะเธอคนเดียว ไม่ใช่ใคร

ไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
คนบนฟ้า ฉันจะไม่รอเหมือนเคย
เพราะฉันมี เธอที่ดีพออยู่ตรงนี้
ไม่มีเหตุผล ที่ใครจะมองผ่านเธอไปได้เลย
แค่เธอยิ้ม อะไรที่มันดูเฉย ๆ ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ก็เพราะเธอคนเดียว ไม่ใช่ใคร

ไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
คนบนฟ้า ฉันจะไม่รอเหมือนเคย
เพราะฉันมี เธอที่ดีพออยู่ตรงนี้
ไม่มีเหตุผล ที่ใครจะมองผ่านเธอไปได้เลย
แค่เธอยิ้ม อะไรที่มันดูเฉย ๆ ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่
ก็เพราะเธอคนเดียว ไม่ใช่ใคร

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com