ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

ขอเวลาลืม Feat. Ouiai [MV] - AUN FEEBLE HEART

Jul 01, 2016 | ดู 10,155 ครั้ง
เสียงใจยังคงวนเวียนเรียกเธอซ้ำ ๆ
จากวันนั้นที่เธอ จากไกล
ยังคิดถึง และยังห่วง ห่วงใยแต่เธอเรื่อยมา
จากวันนั้นที่เธอจากไกล จากคนรักก็กลายเป็นเลิกรา
ฝากแต่แผล ให้ฉันต้องทนปวดใจ

ก็ชีวิต ทั้งชีวิต มีแต่เธอ อยู่เรื่อยมา
จะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอ

แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย
ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า
ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา
ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่ให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว

ก็คนเคยรักผูกพันกันมาตลอดเวลา
ทุกการกระทำตอกย้ำ ว่าฉันเคยมีเธอ เสมอ

ก็ชีวิต ทั้งชีวิต มีแต่เธอ อยู่เรื่อยมา
จะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอ

แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย
ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า
ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา
ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่เธอให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว

แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย
ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า
ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา
ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่ให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว

ช่วงเวลาที่เคยให้กัน คำว่ารักที่เธอให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com