ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
Videos >

คนทางนั้น [Audio] - GIFT MY PROJECT

Mar 10, 2016 | ดู 17,662 ครั้ง
Asus2............................Asus2...................
หลายครั้งที่มองไปบนฟ้า ทุกๆครั้งฉันเองก็เกิด
Dsus2.............................Dsus2..................
คำถามขึ้นมาข้างใน อยากจะรู้เธอเป็นเช่นไร
Asus2............................Asus2...................
ไม่พบไม่เจอกันนานแล้ว เป็นเวลาเนิ่นนาน
Dsus2.............................Dsus2..................
จากวันนั้นที่เราต้องไกล อยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร

C#m.....................F#m.................
อยากรู้ อยากดูแลใกล้ๆเธอในทุกวัน
............Bm.........................E
แล้วมีระยะทาง ที่มันกั้นเราไว้

................Asus2..............Asus2
ดูแลตัวเองดีดีนะ คนที่อยู่ทางนั้น
.........................Dsus2.............................Dsus2.
คนทางนี้ยังคิดถึงกัน เหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยน
............................Asus2............................Asus2
อากาศกลางคืนมันหนาว ก็ห่มผ้านอนก่อนหลับฝัน
................................Dsus2.............................Dsus2
หากเธอเหงาให้คิดถึงกัน เหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอ
........................C#m........F#m......................
ส่วนคนที่อยู่ทางนี้ ไม่ต้องห่วง ฉันดูแลตัวเอง
.......C#m.........F#m.........Bm.....E................Asus2
อย่างดี เพื่อรอวัน วันที่พบกัน วันที่ฉัน ได้พบเธอ

solo /Dsus2/Asus2/Dsus2/Asus2/C#m/F#m/Bm E/Asus2

คุณอาจสนใจ...
CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com