ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
News >

ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% อยู่ใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน-สนามบิน รัศมี 5 ก.ม.

Jul 11, 2018 | ดู 276 ครั้ง
ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% อยู่ใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน-สนามบิน รัศมี 5 ก.ม.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ… (ภาษีลาภลอย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ส่งผลให้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูง ทั้งที่เจ้าของไม่ได้ดำเนินการอะไรเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น ผู้ที่มีที่ดินที่โครงการรถไฟฟ้าผ่าน ได้รับประโยชน์จากการไม่ลงทุน แต่รัฐไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน
 
ดังนั้น กฏหมายฉบับนี้จึงกำหนดเพดานการจัดเก็บจะไม่เกิน 5% ของฐานภาษี โดยคิดจากส่วนต่างของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นับจากวันที่รัฐเริ่มก่อสร้างหรือวันที่พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ส่วนขั้นตอนของกฎหมายหลังครม. ให้ความเห็นชอบจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรายละเอียด และส่งเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่ากฎหมายจะออกมาบังคับใช้ได้เมื่อใด

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. โครงการที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ทางด่วน และโครงการที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้ที่ต้องเสียภาษีลาภลอย จะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ครอบครองที่ดิน โดยโครงการที่จะต้องจ่ายภาษีต้องมีทำเลที่ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากโครงการตามพ.ร.บ.ที่กำหนด หากเป็นช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จ กรมที่ดินจะเป็นผู้เก็บภาษี เมื่อโครงการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บแล้วส่งรายได้ให้กับแผ่นดิน
 
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (สศค.) และรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คาดว่าพ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะมีผลบังคับใช้ปี 2562
 
 
 
อ่านข่าวต้นฉบับ ข่าวสด
ภาพประกอบ thinkofliving

CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

14 - 20 July 2018
ดูอันดับอื่น
  1. รักโกรธ / Season Five

  2. นอนได้แล้ว / THE TOYS

  3. First Lady / เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

  4. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  5. เกลียด / The Yers

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com