ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
News >

กรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โชว์รางวัลผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนานาชาติ

Dec 18, 2017 | ดู 526 ครั้ง
กรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โชว์รางวัลผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนานาชาติ

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) แถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในเวทีนานาชาติ 2 เวที ได้แก่ 1. งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ 2. งาน “2017 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2017) ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 
โดยเวทีการประกวด SIIL 2017 ที่สาธารณรัฐเกาหลี วช. ได้นำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดจำนวน 101 ผลงาน จาก 20 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีผลงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 600 ผลงาน จาก 33 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัล Grand Prize หรือรางวัลชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “เฟรชทูจอย” (Fresh 2 Joy) ของศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลงาน “ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ” ของเด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีผลงานของไทยได้รางวัลเหรียญทองจำนวน 56 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 18 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง 23 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) 22 รางวัล ขณะที่เวทีการประกวด KIDE 2017 ที่เมืองเกาสง ไต้หวัน มีผลงานที่ได้รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 รางวัล

 

ที่มา คมชัดลึก

CAM 1
Cam 1


20 เพลงฮิตติดชาร์ทประจำสัปดาห์

9 - 15 June 2018
ดูอันดับอื่น
  1. ภาพจำ / ป๊อป ปองกูล

  2. คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) / โอ๊ต ปราโมทย์

  3. ร้อยล้านวิว / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

  4. Naked / JAMES ARTHUR

  5. ถ้าฉันหายไป (SKYLINE) / เอิ๊ต ภัทรวี

MORE FROM VIRGIN HITZ
ข่าว HITZ คลิป HOT

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com