ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

95.5 Virgin HitZ ขอบุกแจก iPhone 8 ถึง Office!!!
ในกิจกรรม... HitZ Office Hour

ร่วมสนุกได้ 2 วิธี...

วิธีที่ 1 : ชาวออฟฟิศแค่มาถ่ายรูปที่บูธ "HitZ Office Hour"
แล้วโพสต์ภาพลง Instagram ของคุณ พร้อมบอก "วิธีทำให้สดชื่นระหว่างการทำงาน"
ตามด้วย #HitZOfficeHour
รูปและข้อความไหนที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด รับ iPhone 8 ไปเลย!!!
สามารถมาร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. ในวันและสถานที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : อาคารไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรี บริเวณโถงล๊อบบี้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : อาคารอิตัลไทย ถ.เพชรบุรี ชั้น G
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : CP TOWER2 (รัชดา) ชั้น G บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ติดประตูทางเข้า-ออก

วิธีที่ 2 : ร่วมสนุกได้ทาง Instagram ของคุณ
เพียงโพสต์รูปคุณในที่ทำงาน พร้อมบอก "วิธีทำให้สดชื่นระหว่างการทำงาน"
ตามด้วย #HitZOfficeHour
รูปและข้อความไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด รับ iPhone 8 ไปเลย!!!
GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com