ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :
เครื่องดื่มตราช้าง ช้าง...เติมเต็มคำว่าเพื่อน ร่วมกับ 95.5 Virgin HitZ

มอบ "ทาง-เลือก-ใหม่!"

ให้คุณเลือกเพลงที่อยากจะให้เพื่อนได้ฟัง

ผ่านระบบ... "You Pick We Play-คุณเลือก เราเล่น"

ให้คุณคลิกเลือกเพลงแบบสดๆ...Interactive สุดๆ ผ่านระบบ Online
พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเพลงที่คุณเลือก ถูกเล่น

ร่วมคลิกเลือกเพลงให้เพื่อน ได้ใน...
"HitZจัดให้"ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืน กับDJ We และDJ Patrick

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com