ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ร่วมสนุกด้วยการ
ถ่ายภาพตัวเองในลุค EDM สาย DANCE
โพสต์ลง Instagram พร้อมใส่แฮชแท็ค #UltraHitZ
(อย่าลืมตั้งค่าโปรไฟล์เป็นสาธารณะ)

2. รูปที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบออดิชั่น เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเพียง 2 ท่าน ที่จะได้ร่วมทริปไปกับเราในกิจกรรม HitZ Around the World ตอน Ultra HitZ

3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2560

4. ประกาศผู้โชคดีเข้ารอบออดิชั่นทาง 95.5 Virgin HitZ ช่วงดีเจวี - ดีเจ แพทริค

5. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.virginhitz.com ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และ Bec-Tero Radio Company Limited เท่านั้น

6. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของ ของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

7. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

8. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำคลิปวีดีโอดังกล่าวมาใช้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือไม่ โดยไม่ต้องขออนุญาต

9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

10. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือบริษัท Bec-Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio และบริษัทในเครือ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com