ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ของรางวัล ::.

Gift Set ผลิตภัณฑ์จากซอสภูเขาทอง พร้อมตั๋วชมภาพยนตร์
27 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 54,000 บาท
แจกตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

ทริปพิเศษร่วมสร้างความทรงจำในเชียงรายแบบ Luxury กับ ภูเขาทอง
8 รางวัล รางวัลละ 29,000 บาท รวมมูลค่า 232,000 บาท
แจกตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2560
ทริปเดินทางวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560

**รางวัลจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com