อยากบินต้องได้บิน!! 95.5 Virgin HitZ ร่วมกับ Thai Smile ชวนชาวฮิตซ์บินฟรีกับเส้นทางที่คุณเลือกได้เอง | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้ฟังสามารถติดตามการร่วมสนุกในกิจกรรม “HitZ Unseen กับ สายการบิน Thai Smile เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดี ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เส้นทาง Unseen ของสายการบิน Thai Smile (ประเทศไทย - เชียงใหม่ , เชียงราย , อุบลราชธานี , อุดรธานี , ขอนแก่น , ภูเก็ต , หาดใหญ่ , สุราษฎ์ธานี , กระบี่ และ นราธิวาส / ประเทศจีน - ฉงชิ่ง , ฉางซา , เจิ้งโจว / ประเทศอินเดีย - พาราณสี , ลัคเนา , ชัยปุระ , คยา / ประเทศกัมพูชา - เสียมราฐ / ประเทศพม่า - ย่างกุ้ง / ประเทศมาเลเซีย - ปีนัง / ประเทศไต้หวัน - เกาสง)

2. ผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆ แค่โพสต์รูปสถานที่ที่คุณอยากไป พร้อมบอกเหตุผลปังๆ ผ่าน Instagram ติดแฮชแท็ก #HitZUnseen และเปิดเป็น Public ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรี ไป-กลับ 2 ที่นั่ง โพสต์มาก ยิ่งมีสิทธิ์บินมาก!!

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. ของรางวัลคือตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน Thai Smile จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) โดยสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้ดังนี้
- กรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่ / เชียงราย / อุบลราชธานี / อุดรธานี / ขอนแก่น / ภูเก็ต / หาดใหญ่ / สุราษฎ์ธานี / กระบี่ / นราธิวาส
- กรุงเทพ ฯ - ฉงชิ่ง / ฉางซา / เจิ้งโจว
- กรุงเทพ ฯ - พาราณสี / ลัคเนา / ชัยปุระ / คยา
- กรุงเทพ ฯ - เสียมราฐ
- กรุงเทพ ฯ – ย่างกุ้ง
- กรุงเทพ ฯ - ปีนัง
- กรุงเทพ ฯ - เกาสง

5. ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการโพสต์รูปสถานที่ที่คุณอยากไป พร้อมเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้โชคดี และรูปที่คุณโพสต์ต้องเป็นเส้นทางการบินที่ ตรงกับทางสายการบิน Thai Smile กำหนดไว้เท่านั้น ถ้าหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามเส้นทางการบินที่ได้โพสต์รูปภาพร่วมกิจกรรมไว้เท่านั้น

7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์แรก 9 กุมภาพันธ์ 2561, ศุกร์ที่สอง 16 กุมภาพันธ์ 2561 และศุกร์สุดท้าย 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่าน www.virginhitz.com ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และ Bec-Tero Radio Company Limited เท่านั้นในการแจ้งประกาศรายชื่อผู้โชคดี

8. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

9. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ
หรือบริษัท Bec-Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

10. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของ ของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ในทุกกรณี

12. ของรางวัลไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

13. ของรางวัลมีอายุการใช้งานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Voucher ของสายการบิน Thai Smile

14. ของรางวัลไม่สามารถใช้เดินทางได้ในวันหยุดช่วงเทศกาล หรือวันที่มีการเดินทางสูง โดยสามารถตรวจสอบวันได้กับทางสายการบิน

15. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ในทุกกรณี

16. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

17. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

18. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com