อยากบินต้องได้บิน!! 95.5 Virgin HitZ ร่วมกับ Thai Smile ชวนชาวฮิตซ์บินฟรีกับเส้นทางที่คุณเลือกได้เอง | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ของรางวัล ::.

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบิน Thai Smile จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

โดยสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้ดังนี้

- กรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่ / เชียงราย / อุบลราชธานี / อุดรธานี / ขอนแก่น / ภูเก็ต / หาดใหญ่ / สุราษฎ์ธานี / กระบี่ / นราธิวาส
- กรุงเทพ ฯ - ฉงชิ่ง / ฉางซา / เจิ้งโจว
- กรุงเทพ ฯ - พาราณสี / ลัคเนา / ชัยปุระ / คยา
- กรุงเทพ ฯ - เสียมราฐ
- กรุงเทพ ฯ – ย่างกุ้ง
- กรุงเทพ ฯ - ปีนัง
- กรุงเทพ ฯ - เกาสง

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com