HitZ Around the World ตอน Sydney’s Calling… ใครอยากไปยกมือขึ้น!!!! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ของรางวัล ::.

ผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม
HitZ Around the World ตอน “Sydney’s Calling…”
โดย “Allowrie เนยชีสขายดีอันดับ 1 วัตถุดิบนำเข้า แบรนด์จากออสเตรเลีย”
ผู้โชคดีจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และแพ็กเกจทัวร์พร้อมที่พัก ณ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
จำนวน 1 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 2 รางวัล
(กำหนดการเดินทางภายในเดือน พฤศจิกายน 2561)

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com