ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. สามารถติดตามการร่วมสนุกกับกิจกรรม HitZ Wake Up รับหมื่นเพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท ได้ที่ 95.5 Virgin HitZ ตั้งเเต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ผู้ร่วมสนุกสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งวัน ผ่าน LINE Official Account: BEC - TERO Radio และ www.virginhitz.com
3. รอฟังชื่อของท่าน ผ่านช่วง HitZ Wake Up (06.00-10.00 น.) หากท่านคือผู้โชคดี จะได้รับทันที บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก และหากคุณโทรกลับมาที่ 02-2690040 ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกล่าวคำว่า "HitZ Wake Up รับหมื่น!" หน้าไมค์ ก็จะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท
4. 95.5 Virgin HitZและบริษัท BEC - TERO RADIO COMPANY LIMITED ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์ ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และบริษัท BEC -TERO RADIO COMPANY LIMITED เท่านั้น
6. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่
7. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือบริษัท BEC - TERO RADIO COMPANY LIMITED ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio และบริษัทในเครือ
9. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

โดย...

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com