HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23) EP.31 | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23) EP.31 : Gavin D X D Gerrard

ฮอตเบอร์แรงมากในจุดนี้ จนต้องเรียนเชิญให้มาเยือน
ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23) กันสักครั้ง ลองมาดวลไมค์ร้องเพลง
กับ ดีเจบอย ปรินซ์ออฟเดอะมอร์นิง กันสักหน่อย พร้อมด้วยฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุด
ที่ Gavin D X D Gerrard ได้โคจรมาเจอกันจับมือทำเพลงกันครั้งแรก
กับเพลงที่มีชื่อว่า "เกาะสวาทหาดสวรรค์" เพลงสบายๆ ฟังแล้วมีกลิ่นไอของคลื่นทะเล

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com