ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23) EP.10 : อะตอม ชนกันต์

ขอต้อนรับลมหนาว ด้วยนักร้องเสียงนุ่ม อะตอม ชนกันต์
เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อ้าว, Please, แผลเป็น, ทางของฝุ่น
ซึ่งเขาได้มาดวล' เกะกับ 2 ดีเจ บอย-เบลล์ ที่ HitZ Karaoke ฮิตซ์คาราโอเกะ (ชั้น 23)
พร้อมเพลงใหม่ 'ช่วงนี้ (Karma)' ที่เรียกว่า คนบาป 2017 อย่างพวกเรา
ฟังแล้วจะต้องมีความสะดุ้งเฮือกเป็นแถว อะเจ้ยยยยยยย
เอาเป็นว่าใครที่ชอบไปทำไม่ดีกับใครไว้... ช่วงนี้ระวังหน่อย! อย่าหาว่าอะตอมไม่เตือน!

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com