ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account: @Bec-Tero Radio ได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

2. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมวิ่งเป็นคู่ (เจ้าของ 1 ท่าน + น้องหมา 1 ตัว) ผ่านทาง Line Official Account: @BecTeroRadio เพียงพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ พร้อมอัพโหลดรูปคุณกับน้องหมาที่จะพามาวิ่ง แล้วรอทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5-25 มีนาคม 2561

4. ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีภาพโดนใจทีมงาน เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 100 คู่

5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางทีมงานติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คู่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อกิจกรรมจำนวน 1 ตัว เหรียญรางวัลสำหรับเจ้าของสุนัขและเข็มกลัดสำหรับสุนัข

12. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ

 

 

 

 

 

 

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com