ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

- ผู้ฟังสามารถร่วมทำดีกับกิจกรรม HitZ Do Dee ด้วย 2 วิธีง่ายๆ วิธีที่ 1 จับคู่เพื่อนมาลงแรงทำดี.. แค่แอดและลงทะเบียนผ่าน Line Official Account : BecTeroRadio ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 20 คู่ ผู้โชคดี ไปร่วมกิจกรรม HitZ Do Dee ที่โรงเรียนวัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี (ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2560) หรือ วิธีที่ 2 ถ้าไม่สะดวกไป..ก็สามารถบอกต่อกิจกรรม HitZ Do Dee ผ่านการแชร์ลง Social Media ของคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีได้ตั้งแต่วันนี้- 28 กรกฎาคม 2560

- ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม HitZ Do Dee โดยถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และ Bec-Tero Radio Company Limited เท่านั้น

- เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

- สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการนัดหมายอีกครั้ง

- หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือบริษัท Bec-Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com