ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

กลับมาอีกครั้ง..กับกิจกรรม

“ HitZ Do Dee ”

ยิ่ง ทำดี ยิ่ง Do Dee


95.5 Virgin HitZ ชวนคุณมาลงแรงทำดี

กับทีมดีเจ Do Dee .. ดีเจ จ็อบ, ส้ม, เบลล์, วี, โบ, บูม, มายด์


เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้ ที่โรงเรียนวัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี

ร่วมกันทำดี ช่วยฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่ให้กับน้องๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย!!


ร่วมทำดีกับเราผ่าน 2 วิธีง่ายๆ ..

วิธีที่ 1 จับคู่เพื่อนมาลงแรงทำดี.. แค่แอดและลงทะเบียนผ่าน

Line Official Account : BecTeroRadio

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฏาคม 2560


หรือ วิธีที่ 2 ถ้าไม่สะดวกไป.. ก็สามารถบอกต่อกิจกรรม HitZ Do Dee

ผ่านการแชร์ลง Social Media ของคุณ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีได้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้...ที่ 95.5 Virgin HitZ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com