95.5 Virgin HitZ ขอชวนคุณมากรี๊ดสุดเสียง สนุกสุดขั้ว กับศิลปินสุดเลิฟของคุณในกิจกรรม HITZ CONCERT!!! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “HitZ Concert สุดติ่งไปเลย” สามารถร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเข้างานโดยผ่าน 4 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ร่วมสนุกผ่าน 95.5 Virgin HitZ
- ทันทีที่ดีเจเรียกสายทางเบอร์ 02-269-0040 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโทรเข้ามาเพื่อลุ้นรับบัตร “HitZ Concert สุดติ่งไปเลย” โดยจะเปิดรับสายวันละ 5 ครั้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ รวม 23 วัน ทั้งหมด 230 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account

- ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรผ่านช่องทาง LINE Official Account : @BecTeroRadio เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ พร้อมเลือกภาพของศิลปินที่คุณอยากมาชมในงาน และบอกเหตุผลที่อยากมาชม
- ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีเหตุผลโดนใจทีมงาน จำนวนทั้งหมด 30 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 สิงหาคม 2561 รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

วิธีที่ 3 : ร่วมสนุกผ่านช่วง ON AIR MODE ทาง LINE Official Account
- กด Add Friend เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE Official Account : @BecTeroRadio
- ร่วมสนุกตอบคำถามในช่วง ON AIR MODE ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น. โดยพิมพ์คำตอบของคุณ เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมทั้งหมด 20 รางวัล
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ทาง LINE Official Account : @BecTeroRadio

วิธีที่ 4 : ร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage
- ติดตาม Facebook Live ของดีเจที่ www.facebook.com/virginhitz เพียง Share และ Comment แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ดีเจตั้งคำถาม ความเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ โดยจะแจกวันละ 5 รางวัล รวม 20 รางวัล
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ในวันอังคารที่ 7,14,21 และ 28 สิงหาคม 2561และรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันพุธที่ 8,15,22 และ 28 สิงหาคม 2561 ผ่านทาง www.virginhitz.com

2. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต ทีมงานจะติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

3. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องมารับบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองในวันที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. ณ จุดลงทะเบียนของ 95.5 Virgin HitZ โดยทีมจะติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดการรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

4. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 รางวัล ต่อ 1 ที่นั่งเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในวันลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ต

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

8. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com