ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account: @BecTero Radio เพียงพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ แล้วรอลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้มาเล่นเกมส์หน้าไมค์ พิชิตบัตรกำนัลมูลค่าที่คุณเลือกได้เอง

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

4. ระยะเวลาการเล่นกิจกรรมหน้าไมค์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

5. สามารถร่วมสนุกและลุ้นเป็นผู้โชคดี มาเล่นกิจกรรม "HITZ BIG BOOM" หน้าไมค์ เพียงฟังเสียงจำนวนตัวเลข ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง พอใจที่จำนวนตัวเลขเท่าไร ให้พูดว่า " HITZ BIG BOOM " เพื่อหยุดเวลาก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดัง แล้วรับไปเลยบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้ (หากได้ยินเสียงระเบิดก่อน ถือว่าไม่สามารถพิชิตบัตรกำนัลได้)

6. ผู้โชคดีที่ได้เล่นกิจกรรมหน้าไมค์ จะได้รับทันที บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก

7. 95.5 Virgin HitZ และบริษัท BEC- TERO RADIO COMPANY LIMITED ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์ ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และบริษัท BEC -TERO RADIO COMPANY LIMITED เท่านั้น

9. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC- TERO RADIO COMPANY LIMITED ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

12. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC- TERO RADIO COMPANY LIMITED และบริษัทในเครือ

13. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com