ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ของรางวัล ::.

บัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้!!
เพียงฟังเสียงจำนวนตัวเลข ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
พอใจที่จำนวนตัวเลขเท่าไร ให้พูดว่า "HITZ BIG BOOM" เพื่อหยุดเวลาก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดัง
(หากได้ยินเสียงระเบิดก่อน ถือว่าไม่สามารถพิชิตบัตรกำนัลได้)

ผู้โชคดีที่ได้เล่นกิจกรรมหน้าไมค์ จะได้รับทันที บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 2 ที่นั่ง
จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

หมายเหตุ - ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% ของมูลค่ารางวัลที่ท่านได้รับ

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com