95.5 Virgin HitZ ชวนคุณไปชมภาพยนตร์ 'Red Sparrow หญิงร้อนพิฆาต' พร้อมกันก่อนใคร! | 95.5 Virgin HitZ

ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: ผู้โชคดี ::.

1. สุวิทย์ กอประคอง
2. ศรายุทธ์ จันทร์สิงห์
3. สายพิณ วงศ์บุญมา
4. สาธิยา คงเกียรติไพบูลย์
5. ปอรรัตน์ แจ่มอุลิตรัตน์
6. ธีรวุฒิ เลี้ยงวณิชย์
7. ณัฐเดช รุ่งวัฒนธรรม
8. อุททเนศกัณฑ์ ลาภสมสิทธิ์
9. ภราดร โล่ห์เพียรพากเพียร
10. จรัสศรี เมืองงามสมบูรณ์
11. เนตรนภา วงศ์กัน
12. วิริยะ อภิชนังกูร
13. ศิรยศ มีกุล
14. ชนินาฏ วงษ์จิน
15. ณัฐวุฒิ จันทาธร
16. วรินทรา สุจิตคิดดี
17. วิริยา พรหมมา
18. จิดาพร ลิ้มพานิชภักดี
19. อังคณา วงษ์ภู่
20. อานนท์ ทวีพันธ์

ชมภาพยนตร์รอบพิเศษวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 2 ทุ่มตรง ณ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
ผู้โชคดีรับบัตรได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ที่บูธของ BEC-Tero Radio หน้าโรงภาพยนตร์

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com