ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.

1. ผู้ฟังสามารถติดตามการร่วมสนุกกับกิจกรรม "HitZ Around the World ตอน Ultra HitZ Japan" เพื่อรับสิทธิ์มาออดิชั่นในรอบสุดท้าย
แล้วลุ้นเป็น 1 ใน 2 ผู้โชคดี ได้ไปมันส์กับเทศกาลดนตรีระดับโลก พร้อมเที่ยว เช็คอิน กินฟรี ตลอด 5 วัน ที่ประเทศญี่ปุ่น (ออกเดินทาง 14 - 18 กันยายน 2560)
2. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 กันยายน 2560
3. ผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆ แค่แอดและลงทะเบียนผ่าน Line Official Account : BecTeroRadio หรือ ช่องทางด่วน “Fast Lane” โทรมาทันทีที่ดีเจเรียกสาย
(02-269-0040) เพื่อรับสิทธิ์เข้ารอบออดิชั่นไปเลยทันที ก่อนใคร
4. ทางทีมงานจะคัดเลือกจากการกรอกข้อมูลและตอบคำถามของผู้ร่วมสนุกที่ลงทะเบียนผ่าน Line Official Account : BecTeroRadio เพื่อรับสิทธิ์มาออดิชั่นในรอบสุดท้าย หากผู้ร่วมสนุกกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้ารอบออดิชั่นทันที และช่องทางด่วน “Fast Lane” โทรติดก่อนมีสิทธิ์ก่อน
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันผ่าน www.virginhitz.com ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZ และ Bec-Tero Radio Company Limited เท่านั้น
6. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
7. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ
หรือบริษัท Bec-Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของ ของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com