ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

“ภูเขาทอง” ร่วมกับ “95.5 Virgin HitZ”

ชวนคุณมาสนุกกับเกมส์ “ภูเขาทอง เพราะทุกจานมีเรื่องราว”

เพียงเข้ามา Vote โดยกด emotionใต้เรื่องราวของจานในความทรงจำที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผล

เหตุผลใดโดนใจที่สุด ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับกล้อง Fujifilm X-A3 มูลค่า 21,000 บาท

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 25 ธันวาคม 2560

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com