ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

.:: กติกา ::.


1. ผู้ฟังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม 3K โพสให้แรง แชร์ให้โดน เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับโทรศัพท์ iPhone7 32 GB ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560

2. กติกาง่ายๆ ชวนคุณมาแชร์ประสบการณ์ แรง! ทน! ไม่สน! แบบพีคๆ ผ่านทาง www.facebook.com/virginhitz ข้อความที่แรง! ทน! ไม่สน! ถูกใจทีมงาน ก็รับไปเลย โทรศัพท์ iPhone7 32 GB จำนวนทั้งสิ้น 4 เครื่อง

3. ผู้ร่วมสนุกสามารถโพสตอบคำถามเพื่อร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 คำตอบ ยิ่งโพสคำตอบเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์เยอะ

4. ข้อความทั้งหมดที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ทางรายการจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ที่ 10, 17, 24, 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. ในช่วง HitZ PM

6. 95.5 Virgin HitZและบริษัท BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อ - นามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin HitZและบริษัท BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED เท่านั้น

8. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัลในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่

9. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

10. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุกปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือบริษัท BEC - TERO RADIO COMPANY LIMITED ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือGAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com