ON AIR:

Cam 1
Cam 2
NOW PLAYING
SONG :
ARTIST :

95.5 Virgin HitZ ร่วมกับ 3K Battery
อยากชวนมาแชร์ประสบการณ์ แรง! ทน! ไม่สน! แบบพีคๆ
กับ... “3K โพสให้แรง แชร์ให้โดน”

ตอบคำถามแรงๆ ประจำสัปดาห์
ผ่านทาง Facebook 95.5 Virgin HitZ
เรื่องใครแรง! เรื่องใครทน! เรื่องใครดูไม่สน! มาแชร์ให้ชาวฮิตซ์รู้กัน

เรื่องใครแสบโดนใจดีเจบอย, ดีเจเบลล์ และทีมงานมากที่สุด
รับไปเลย iPhone 7 ทุกสัปดาห์
แจกสัปดาห์ละ 1 เครื่อง รวม 4 รางวัล

ร่วมสนุกได้...ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนมีนาคมนี้


โดย

GAMES & PRIZES

ALL PROMOTIONS

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com